FAQS

การตั้งค่าบัญชี G Suite บนมือถือระบบ Android

นอกจากจะสามารถเปิด Gmail ให้เข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์หรือเพิ่มบัญชีของคุณไปยังแอป Gmail บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ได้อีกด้วย สำหรับวิธีการตั้งค่าบัญชี G Suite บนมือถือระบบ Android  ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ตามคู่มือด้านล่างนี้