FAQS

การ Sign in admin console ทำอย่างไร ?

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Google Apps คุณสามารถใช้ Google คอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการบัญชีขององค์กรของคุณ เช่น เพิ่มผู้ใช้ใหม่ จัดการการตั้งค่าความปลอดภัย และเปิดบริการ Google ที่คุณต้องการให้ทีมของคุณเข้าถึงได้ สามารถ ทำตาม Link ดังต่อไปนี้