ในการทำงานทุก ๆ วันเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ภายในองค์กรได้ บางครั้งก็มีเพื่อนร่วมงานในแผนกอื่น ๆ ที่เราไม่ค่อยได้ติดต่อประสานงาน ทำให้ต้องมีการจดบันทึกเบอร์โทร หรือ Email ของเพื่อนร่วมงานเหล่านั้น และหลาย ๆ ครั้งก็เป็นเรื่องยากในการบันทึกและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจดบันทึกไว้

    ในวันนี้ทีมงานแทนเจอรีนจะพาทุกท่านมาพบกับเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาช่องทางการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องจดบันทึกเองอีกต่อไป 

เปิด Application "Cloud Search" ได้ที่สัญลักษณ์ 9 จุด

ค้นหาชื่อเพื่อนร่วมงานได้ในทันที

และหากทาง IT ใส่ข้อมูลชื่อเล่นไว้ จะค้นหาด้วยชื่อเล่นก็ได้เช่นกัน

หากในองค์กรมีเพื่อนร่วมงานที่ชื่อซ้ำกันจำนวนมาก

สามารถเข้าไปดูผลการค้นหาทั้งหมดได้ที่ People

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะตรงกับ Directory profile ใน Application "Contacts" อีกด้วย