โดยปกติแล้วการทำงานด้านข้อมูลต่างๆจำนวนมากใน Google Sheets เจ้าของไฟล์มักจะมีความระมัดระวังในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยเฉพาะหากไฟล์นั้นมีข้อมูลสำคัญและจำเป็นต้องแชร์ไฟล์เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งในความเป็นจริง เราไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ได้ตลอดเวลา

      ในวันนี้ทีมงาน Tangerine จะพาทุกท่านมาชมวิธีสร้างการแจ้งเตือนเมื่อเวลามีคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลภายใน Google Sheets โดยเป็นการแจ้งเตือนผ่านทาง Email เพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อมูลภายในไฟล์

ในไฟล์ Google Sheets ที่คุณต้องการแจ้งเตือน

ที่เมนู Tools เลือก Notification rules

เลือก Any changes are made หากต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อไฟล์ถูกแก้ไข

และเลือกการแจ้งเตือนว่าต้องการให้แจ้งเตือนวันละครั้งหรือแจ้งเตือนทันที และกด Save

เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น รายการที่คุณตั้งค่าไว้จะแสดงให้เห็น

ซึ่งคุณสามารถเข้ามาปรับแก้ไขหรือลบทิ้งได้ทุกเมื่อ

เมื่อมีการแก้ไขไฟล์งาน ระบบจะแจ้งเตือนคุณผ่านทาง Email

คุณสามารถเข้าดูที่ไฟล์ในเมลข้างต้นเพื่อเช็คข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยสังเกตเซลล์ที่ถูก highlight ไว้