การจัดการ meeting ต่างๆ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการประชุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากผู้เข้าร่วมการประชุมได้ แต่หลายๆครั้งการมาตั้งค่าในเวลาที่เริ่มประชุม อาจทำให้เสียเวลาในการใช้ประชุมหรือบางครั้งผู้สร้าง event อาจไม่ใช่ host ที่แท้จริงในการประชุม (เช่นเป็นเลขาในการช่วยจัดการประชุมเท่านั้น) และในบางครั้ง host อาจจะไม่สะดวกในการเข้าประชุมและให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

     ในตอนนี้ Google Workspace ได้ปล่อยฟังก์ชันในการตั้งค่า Video call options ล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่การสร้าง event ใน Google Calendar เพื่อการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

การตั้งค่า Host controls ล่วงหน้า สามารถทำได้ตั้งแต่คุณสร้างกิจกรรมใหม่

โดยเลือกเครื่องหมายฟันเฟือง เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม

ที่เมนู Host controls คุณสามารถเปิดการใช้งาน Host management ล่วงหน้าได้แล้ว

หากคุณเปิดการใช้งาน Host management แล้ว ที่เมนู Co-hosts

คุณสามารถเพิ่ม Co-hosts โดยการค้นหาด้วยชื่อ email และกด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เพิ่มเติมกรณีคุณต้องการแบ่งกลุ่มในระหว่างการประชุมหรือการจัดอบรม

คุณสามารถจัดกลุ่มได้ล่วงหน้าที่เมนู Breakout rooms