เพื่อให้การสื่อสารสะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้น Gmail ได้พัฒนาและเพิ่มเติมฟังก์ชันที่ทุกๆ คนสามารถ Call หาเพื่อนร่วมงานกันแบบ 1:1 ได้แล้ว ใน Gmail on Mobile Application ที่ทุกๆ คนสามารถใช้งาน Gmail, Google Chat, Google Meet ได้ในทันทีเพียงการดาวน์โหลดเพียง Application เดียว 

คุณสามารถใช้ Google Chat ได้ ใน Gmail application

Search หาหรือสร้าง New chat เพื่อ Call หาและพูดคุยกันได้ในทันที