ทุกๆเครื่องมือที่เราคุ้นเคย,กับการเชื่อมต่อที่มากกว่าเดิม

พบกับผู้ช่วย Ai ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ตอบโจทย์กับทุกธุรกิจ ในการทำงาน

แนะนำการใช้งาน Gmail เบื้องต้น 

Compose a new email in Gmail

Turn on Gmail offline

Recover deleted messages in Gmail

Send attachments with your Gmail 

Undo send in Gmail

Use confidential mode in Gmail

Testing links in Gmail

How to Schedule Emails to Send in Gmail

Create a bulleted list in Gmail

Change your default text in Gmail

Delegate emails in Gmail

แนะนำการใช้งาน Google Calendar เบื้องต้น 

Create an event in Google Calendar

Create a Task in Google Calendar

Create a recurring event in Google Calendar

Go to day view in Google Calendar

Create a shared Google Calendar

แนะนำการใช้งาน Google Meet เบื้องต้น 

Add Google Meet video meetings to Calendar events

Present to a Meeting

Chat in Google Meet

Change the layout in Hangouts Meet

แนะนำการใช้งาน Google Drive เบื้องต้น 

Create a document in Google Drive

Access files offline in Google Drive

Remove a file in Google Drive

Get notified about files in Google Drive

Use advanced search in Google Drive

แนะนำการใช้งาน Google Document เบื้องต้น 

Create a Heading in Google Docs

Filter by color in Google Sheets