Google Workspace Update : January 2024

[Tangerine] Google Workspace Monthly Update_Jan (2024-01-09 10_32 GMT+7).mp4
[Tangerine] Google Workspace Monthly Update_ Jan 09, 2024

เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ 

สามารถติดตาม Google Workspace Update 2023 ย้อนหลังได้ ที่นี่