เริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheet (20/12/2023)

เริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheetเริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheet.mp4
เริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheetเริ่มต้นสร้าง Workflow การทำงานอย่างง่ายด้วย AppSheet

การประยุกต์ใช้ Duet AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Google Workspace (22/11/2023)

Webinar _ การประยุกต์ใช้ Duet AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Google Workspace
Slide Webinar: การประยุกต์ใช้ Duet AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Google Workspace

จัดการการเข้าถึงข้อมูลใน Google Workspace ป้องกันการละเมิดสิทธิ์และข้อมูลลับขององค์กร (20/09/2023)

จัดการการเข้าถึงข้อมูลใน Google Workspace ป้องกันการละเมิดสิทธิ์และข้อมูลลับขององค์กร.mp4
Slide Webinar: จัดการการเข้าถึงข้อมูลใน Google Workspace ป้องกันการละเมิดสิทธิ์และข้อมูลลับขององค์กร

รับมือกับภัยคุกคาม พร้อมปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยด้วยศูนย์แจ้งเตือน Alert Center (21/06/2023)

[Webinar] _รับมือกับภัยคุกคาม พร้อมปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยด้วยศูนย์แจ้งเตือน Alert Center_ 2023-06-21.mp4
Slide Webinar: “รับมือกับภัยคุกคาม พร้อมปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยด้วยศูนย์แจ้งเตือน Alert Center”

Trust rules ตัวช่วยสำคัญกับการปกป้องข้อมูลองค์กร ผสานเพิ่มขีดความสามารถด้วย DLP (22/03/2023)

Trust rules ตัวช่วยสำคัญกับการปกป้องข้อมูลองค์กร ผสานเพิ่มขีดความสามารถด้วย DLP 2.mp4
Slide Webinar: Trust rules ตัวช่วยสำคัญกับการปกป้องข้อมูลองค์กร ผสานเพิ่มขีดความสามารถด้วย DLP

Click เพื่อรับชม งาน Webinar ย้อนหลัง 2022